Küldetésünk

A szegénység problémája a mai Magyarországon talán a leszakadó társadalmi rétegekben élő gyermekeket érinti a legsúlyosabban. Az ő tanulási és fejlődési lehetőségeik már a kezdetektől beszűkülnek rossz szociális helyzetük miatt, ami beilleszkedési gondokhoz, gyakran kirekesztettséghez, megkülönböztetéshez is vezet az iskolában. Oktatási rendszerünk sajnos nem képes figyelembe venni a családok eltérő adottságait, körülményeit, ezért az induláskor fennálló hátrányok az iskolás évek alatt tovább fokozódnak, az ebből eredő különbségek nőnek.

A Pro Talentis Alapítványt a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására hoztuk létre, akik saját hibájukon kívül elszenvedői ennek az aggasztó társadalmi jelenségnek. Célunk, hogy enyhítsük a társadalmi helyzetből eredő különbségeket, hogy csökkentsük a gyerekek fejlődését és a közösségi beilleszkedését hátráltató tényezőket az iskolában és környezetükben. Minél több rászoruló iskolásnak igyekszünk biztosítani az iskolán kívüli tanulás, önképzés feltételeit, hogy ők is megkaphassák a megfelelő esélyt képességeik kibontakoztatására. Azt szeretnénk elérni, hogy a szegénység ne válassza el őket társaiktól, hogy teljes értékű gyermekkort élhessenek saját környezetükben is, hogy társadalmi helyzetük ne váljon életre szóló hátránnyá későbbi érvényesülésükben. Vállalásunk, hogy a felkarolt kisiskolások fejlődését legalább 10 éven át segítjük, felügyeljük.

A támogatás során átvállaljuk olyan iskolai és iskolán kívüli programok finanszírozását, amelyek hozzájárulnak a gyerekek iskolai közösséghez tartozásához (kirándulás, erdei iskola, táborozás), illetve egyéni képességeik kibontakoztatásához (nyelvtanulás, sportolás, zenei tanulmányok, fejlesztő foglalkozások). Fedezzük olyan eszközök és szolgáltatások beszerzését, amelyek megteremtik a hatékony otthoni tanulás körülményeit (könyvek, számítógép, internet), vagy szükséges a fenti programokon való részvételhez (hangszer, sportfelszerelés). Indokolt esetben, a rászoruló gyermekek egészséges fejlődése érdekében megszervezzük bizonyos szociális alapellátási elemek biztosítását (meleg étkezés, ruházat, közüzemi díjak), illetve szakellátási szolgáltatásokhoz való hozzájutást (fejlesztő pedagógus, pszichológus, szakorvos, logopédus). Saját programokat is szervezünk támogatottjainknak: ilyen a havi egyszeri közös kulturális élmény (színház-, mozi-, hangverseny, múzeumlátogatás), az 1 hetes közös balatoni nyaralás, egyéb kisebb-nagyobb kirándulások és programok.

A segítő munkát az Alapítvány alkalmazásában álló mentorok végzik, akik a szülőkkel él az iskolai pedagógusokkal szorosan együttműködve, gyermekközpontú szemléletben keresik a megoldásokat az egyes gyerekek problémáira. Mentoraink képzett, tapasztalt pedagógusok, akik elkötelezettek a korszerű oktatási és nevelési módszerek mellett, és azonosulnak Alapítványunk céljaival.

Célunk

A Pro Talentis Alapítvány célja, hogy a sikeres iskolai, majd később a társadalmi, munkaerő-piaci integráció érdekében, olyan lehetőséget biztosítson arra rászoruló tanulók és a tanulásukat támogató környezetük számára, amely hozzájárul tehetségük, képességeik kibontakoztatásához. Ezáltal esély teremthető arra, hogy a támogatott gyermekek, az őket körülvevő környezet is sikeresebb, kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet élhessen.

Az Alapítvány arra törekszik, hogy csökkentse azoknak a hátráltató tényezőknek a számát, befolyását, amelyek a sikeres tanulási folyamatot gátolják, nehezítik. Teszi ezt gyermekközpontú szemlélettel, amely kiindulópontjában az egyes tanulók egyedi, különleges támogatási igénye áll.

Ennek érdekében az Alapítvány  a következő esélyteremtő programokat, szolgáltatásokat dolgozza ki és kínálja:

  • anyagi támogatást nyújt rászoruló tanulók számára, támogató, fejlesztő programok részvételi díjának kiegyenlítésével,
  • anyagi támogatást nyújt a rászoruló tanulók családjai számára, a tanuló iskoláztatási kiadásainak részbeni finanszírozásával,
  • lehetőséget biztosít pedagógusok számára továbbképzésekben való részvételre, és annak járulékos költségeinek fedezésére,
  • fejlesztő szolgáltatásokat, egyéni fejlesztési lehetőségeket biztosít tanulói igények alapján,
  • szabadidős, kulturális és sportprogramokat szervez tanulóknak, családjaiknak, közösségeiknek.

Az Alapítvány politikamentes, közhasznú feladatokat ellátó szervezet. Az Alapítvány közhasznú tevékenységét a jogszabályokban előírt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi.

Az Alapítvány nyitott ahhoz, hogy bármely belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azokat elfogadj, támogatni kívánja. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, csatlakozási szándékról – a melyet írásban kel bejelenti az Alapítvány Kuratóriumához – az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A kikötéssel tett adomány esetén a Kuratórium az adomány elfogadásáról csak abban az esetben dönthet, ha a kuratórium a kikötésben rögzített tényleges alapítványi célra történő felhasználást a támogatónak címzett írásbeli nyilatkozatban kifejezetten elfogadja.

Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. Működéséről szóló beszámolóit saját internetes honlapján teszi közzé.

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. A sütik kicsik, teljesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal azért helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát.

Bezárás